Tjänster

Vi utför bokföring, bokslut samt löneräkning

Vi sköter också om våra kunders betalningsuppdrag, fakturering, momsanmälningar samt skattedeklarationer.

Vi erbjuder konsulttjänster, t.ex. rådgivning åt nya företagare som grundar ett nytt företag och intern redovisning med allt från budgetering, uppföljning av kostnadsställen till ekonomiska prognoser.

Vi använder i vår bokföring både ett program för elektronisk redovisning Procountor samt ett mera traditionellt bokföringsprogram Asteri.