Hoppa till huvudinnehåll

Tjänster

Kontorsanställda vid mötet

Bokföring & rapportering

Vi skräddarsyr vår service för dina behov inom bokföring och rapportering med expertis, pålitlighet och punklighet som grundpelare. Vi erbjuder på Procountor och Lemonsoft-programvara, där våra kunder har möjlighet att bestämma I vilken utsträckning de vill hantera sina affärsprocesser elektroniskt. Genom att kunden själv tar programvaran i bruk kan bokbokföringenvara helt papperslös. Det är också möjligt att leverera materialet i pappersform till vårt kontor och få en traditionell bokföring om så önskas. Däremellan kan vi komma överens om olika hybridversioner. Till exempel brukar många kunder skicka sina kvitton till oss via eTasku. 

För enskilda företagare erbjuder vi Procountor Solo-tjänsten, som är ett enkelt och prisvärt sätt att hantera hela företagets bokföring, fakturering, betalning av inköpsfakturor mm.

 

Löneräkning

Vi kan sköta löneräkningen för ditt företag. Vi räknar lönerna, håller koll på tidtabeller och sköter om nödvändiga rapporteringar. Du behöver inte själv hålla koll på lägändringar eftersom vi gör det åt dej.  

Våra löneadministrationstjänster inkluderar: 

  • Löneberäkning och betalning 
  • Inkomstregisteranmälningar 
  • Utbetalning av rese- och kostnadsfakturor 
  • Leverans av lönespecifikationer till de anställda 
  • Elektronisk arkivering och rapportering 
  • Löneintyg och andra utredningsförfrågningar

 

Fakturering & reskontra

Vi skapar och skickar fakturor åt dej enligt dina uppgifter, på det mest kostnadseffektiva sättet. Vid behov, och i samarbete med ett inkassobolag , kan vi också hantera påminnelser om förfallna fakturor. Kopior av fakturorna finns alltid tillgängliga vid behov. Vi kan hålla din försäljningsreskontra ständigt uppdaterad.

 

Inköpsfakturor & betaltrafik

Vi kan hantera din inköpsreskontra genom att ta emot, bokföra och skicka fakturorna för godkännande inom ditt företag. När godkännande har erhållits, betalar vi fakturorna och alltid i rätt tid.

 

Bokslut & deklaration

Varje år sammanställer vi bokslutet för ditt företag och levererar det till dig. Vi tar hand om företagets skattedeklaration och skickar den till skattemyndigheten samt för registrering till handelsregistret. 

Vid behov kan vi också hjälpa dig med att fylla i din personliga skattedeklaration.

 

Rådgivning

Kom alltid till oss om du har frågor som rör ditt företag, vare sig det handlar om den mest lämpliga bolagsformen, skattefrågor eller ifyllande av blanketter. Vi är alltid redo att hjälpa till, och om vi inte omedelbart har svaret kommer vi att ta reda på det åt dig.

 

Grundande av bolag

Vi kan hjälpa dig när det är dags att starta ditt första eller nya företag. Som blivande företagare har man oftast många frågor. Svaren och kontakten med myndigheterna kan hanteras lättare och snabbare genom en kunnig professionell än genom en ”trial and error”-taktik. I början finns det också andra praktiska saker som tar tid och måste lösas.  

Att grunda ett företag kan vara en komplicerad process med många praktiska saker som måste tas i beaktande. Vi kan hjälpa dig under hela grundningsprocessen och svara på alla dina frågor. Detta kommer att hjälpa dig att fatta rätt beslut och undvika potentiella misstag som kan vara dyra och bromsa tillväxten av ditt företag.  

Vi har omfattande erfarenhet av grundande av olika företag och känner till myndighetsföreskrifter och krav. Vi kan hjälpa dig med val av företagsnamn, registrering, utarbetande av affärsplan, frågor om skatter och andra praktiska frågor som rör företagsgrundande. 

Vi är här för att hjälpa dig hela vägen, så att du kan fokusera på att växa och lyckas med ditt företag. Kontakta oss om du vill starta ett nytt företag eller behöver hjälp med utvecklingen av ditt nuvarande företag.